CZYM JEST TUS?

terapia dla dzieci

TUS- Trening Umiejętności Społecznych, są to zajęcia grupowe, które mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, dzięki której zmieniamy zachowania nieakceptowalne na pożądane i społecznie akceptowane.

Uczestnicy pracują w grupach liczących od 2 do 4 osób. Podział na grupy odbywa się ze względu na wiek oraz rodzaj rozpoznanych trudności. Zajęcia trwają 60 min. Uczestnicy otrzymują również zadania domowe mające na celu utrwalenia ćwiczonych umiejętności.

Zajęcia kierowane są do dzieci:

 • z ADHD.
 • z zespołem Aspergera.
 • z Autyzmem.
 • mających duże trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi.
 • agresywnie zachowujących się.
 • mających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

 • umiejętnością radzenia sobie z emocjami.
 • kontrolą zachowania tj. umiejętnością zachowania.
 • umiejętności nawiązywania relacji z innymi.
 • umiejętności współpracy w grupie.
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych.
 • przestrzeganiem ustalonych zasad.
 • zmianą zachować na bardziej akceptowanych społecznie.
 • umiejętnością rozwiązywania konfliktów.

Trening umiejętności społecznych służy:

 • wspieraniu rozwoju psychicznego dziecka.
 • wspieraniu dojrzałości emocjonalnej dziecka.
 • poprawie społecznego funkcjonowania dziecka.