CZYM JEST TERAPIA RĘKI?

terapia dla dzieci

Terapia ręki to program, który ma na celu usprawnianie małej motoryki czyli dokładnych ruchów dłoni i palców. Terapia skierowana jest do wszystkich dzieci: które mają trudności z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni i palców. Mających trudności z utrzymywaniem przedmiotów w ręce (zbyt mocno zaciska przedmiot, lub szybkie wypadanie przedmiotów z rąk). Domagających się zbyt dużego ucisku w obrębie rąk i dłoni. Mających podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej.

Niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne, np. malowanie, lepienie z plasteliny. Unikających dotykania nowych i różnorodnych faktur. Mających zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, co może przejawiać się niedbałym pismem lub mało estetycznymi pracami plastycznymi. Wykonujących precyzyjne czynności zbyt wolni, niedbale bądź za rzadko. Przejawiających trudności z samoobsługą, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się.