Terapia logopedyczna

Psychoterapia dzieci

Logopeda nie zajmuje się wyłącznie wadami wymowy. Pomaga też w przypadkach różnych barier w komunikacji, które nierzadko zaburzają rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka w każdym wieku. Logopeda prowadzi również terapię dzieci jąkających się, niedosłyszących, autystycznych, dyslektyków oraz dzieci upośledzonych intelektualnie. Logopeda posiadający specjalizację z wczesnej interwencji logopedycznej jest specjalistą w zakresie profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Udziela pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

Pracujemy metodami które są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności pacjenta. Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

Zapraszamy do naszego Gabinetu w celu:

  • korekty wad wymowy.
  • terapii jąkania.
  • terapii opóźnionego i nie zakończonego rozwoju mowy.
  • terapia dysleksji.
  • diagnozy i terapii zaburzeń mowy.
  • stymulowania rozmowy mowy.
  • wspomagania rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzm.