Taking too long? Close loading screen.

Czym jest Arterapia?

terapia dla dzieci

Terapia przez sztukę polega na tym, że przy wsparciu terapeuty uczestnik arteterapii tworzy obiekty artystyczne, np. obrazy, rzeźby, utwory literackie, a następnie dzieli się z terapeutą zawartymi w nich znaczeniami. Wspólnie z terapeutą odkrywa też zupełnie nowe znaczenia i tropy w swojej twórczości, analizuje je i rozwija.

Arteterapia uczy pokonywać nieśmiałość, stres czy strach, a także, poprzez artystyczną ekspresję, pozbywać się napięcia emocjonalnego.

Arteterapia spełnia kilka ról, użytecznych w zależności od przyczyn i celu jej zastosowania. Należą do nich następujące funkcje:

  • poznawcza – pacjent, który uczestniczy w terapii uczy się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, motywy swoich zachowań i zyskuje wiedzę przydatną do osiągnięcia celów czy weryfikacji świata swoich wartości.
  • diagnostyczna - prace uczestnika terapii przedstawiają jego stan emocjonalny, więc można je interpretować, a (z upływem czasu) porównywać, by przeanalizować zmiany, jakie w nim zaszły.
  • ekspresyjna - uczestnik terapii może zmniejszyć stres, rozładować nadmiar wewnętrznych emocji, nauczyć się lepszego wyrażania ich oraz rozwijać szybkie działanie.
  • rekreacyjna – relaks pomaga w nabraniu sił pomocnych w przezwyciężaniu życiowych problemów.