Czym jest Arterapia?

terapia dla dzieci

Terapia przez sztukę polega na tym, że przy wsparciu terapeuty uczestnik arteterapii tworzy obiekty artystyczne, np. obrazy, rzeźby, utwory literackie, a następnie dzieli się z terapeutą zawartymi w nich znaczeniami. Wspólnie z terapeutą odkrywa też zupełnie nowe znaczenia i tropy w swojej twórczości, analizuje je i rozwija.

Arteterapia uczy pokonywać nieśmiałość, stres czy strach, a także, poprzez artystyczną ekspresję, pozbywać się napięcia emocjonalnego.

Arteterapia spełnia kilka ról, użytecznych w zależności od przyczyn i celu jej zastosowania. Należą do nich następujące funkcje:

  • poznawcza – pacjent, który uczestniczy w terapii uczy się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, motywy swoich zachowań i zyskuje wiedzę przydatną do osiągnięcia celów czy weryfikacji świata swoich wartości.
  • diagnostyczna - prace uczestnika terapii przedstawiają jego stan emocjonalny, więc można je interpretować, a (z upływem czasu) porównywać, by przeanalizować zmiany, jakie w nim zaszły.
  • ekspresyjna - uczestnik terapii może zmniejszyć stres, rozładować nadmiar wewnętrznych emocji, nauczyć się lepszego wyrażania ich oraz rozwijać szybkie działanie.
  • rekreacyjna – relaks pomaga w nabraniu sił pomocnych w przezwyciężaniu życiowych problemów.