Terapia dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna (dorośli)

Opiera się na pracy pacjenta z psychoterapeutą w indywidualnym kontakcie w cztery oczy w cotygodniowej formie. Powierzane przez pacjenta informacje są poufne i objęte tajemnicą lekarską.

Wskazania do odbycia Psychoterapii indywidualnej:

 • Zaburzenia lękowe (m.in. fobia społeczna, zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenia lękowe uogólnione, agorafobia etc.)
 • Zaburzenia depresyjne i różnego typu zaburzenia nastroju.
 • Zaburzenia nerwicowe.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Zaburzenia odżywiania.
 • Zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne.
 • PTSD (zespół stresu pourazowego).
 • Trudności w relacjach z innymi.
 • Problemy z samoakceptacją i niskie poczucie własnej wartości.
 • Kryzysy i problemy emocjonalne w życiu osobistym i zawodowym.
 • Brak satysfakcji w życiu codziennym (związek partnerski, inne relacje np. rodzinne, praca i rozwój zawodowy etc.).
 • Stres, lęk, napięcie.
 • Trudne i bolesne doświadczenia.
 • Praca z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych – w tym alkoholowych (DDA, DDD).
 • Kryzysy życiowe (rozwód, rozstania, zawody miłosne, śmierć bliskich osób, żałoba, utrata pracy etc.).
 • Poczucie osamotnienia, pustki, nieumiejętność ułożenia sobie życia osobistego i stworzenia satysfakcjonującego związku.
 • Lęk przed odrzuceniem, oceną, krytyką.
 • Problemy w wyrażaniu emocji.
 • Problemy w komunikacji w relacjach z innymi.
 • Rozwój osobisty.