Patrycja Jabłońska

Pedagog / Terapeuta / Trener

Ukończyła studia II stopnia w specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Absolwentka KPSS - pracownik socjalny oraz UMCS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w specjalności Praca Socjalna.

Ukończyła również kursy kwalifikacyjne: Dialog motywujący, EEG Biofeedback oraz SENSOPLASTYKA. Obecnie odbywa Studia Podyplomowe w specjalności: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu. Specjalizuje się w zajęciach terapeutycznych dla dzieci w wieku od 2 do 15 lat.