Marcin Welc

...

Absolwent studiów pedagogicznych o specjalności Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja oraz podyplomowych o kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART®) oraz trenerem Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończył szkolenia z Terapii grupowej dzieci metodą psychodramy, Dialogu Motywacyjnego (Polski Instytut Dialogu Motywacyjnego), oraz wiele innych do pracy z traumą.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożone niedostosowaniem społecznym, obciążone alkoholowym zespołem płodowym FAS/FASD oraz zaburzeniami na podłożu ADHD.