Magdalena Pikul

Pedagog specjalny / Terapeuta / Trener

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST, Trenerem Grupowym Treningu Zastępowania Agresji ART. Ukończyłam kurs 3-modułowy z Terapii Behawioralnej, szkolenie Dialog Motywacyjny oraz wiele szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uwzględniających problematykę zjawiska i metody pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.

Pedagog pracujący od wielu lat z dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi, zaburzeniami zachowania i emocji, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepowodzeniami edukacyjnymi oraz z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, mutyzm).