Główczyńska Małgorzata

psycholog terapeuta rodzinny / psycholog transportu

Główczyńska Małgorzata - mgr psycholog terapeuta rodzinny, psycholog transportu. Prowadzi terapię indywidualną i terapię rodzin oraz terapię par. Udziela pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, realizuje zajęcia psychoedukacyjne, treningi i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnej tematyki. Zajmuje się diagnozą dzieci, młodzieży i dorosłych szczególnie z zakresu trudności emocjonalnych, dydaktycznych oraz wychowawczych.

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność społeczna na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła kilkuletnie podyplomowe szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskując kwalifikacje do pracy terapeutycznej. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, treningach i konferencjach m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, diagnozowania i terapii dzieci z ADHD i nadpobudliwością oraz innymi trudnościami emocjonalnymi (m.in. mutyzmem selektywnym, moczeniem mimowolnym, agresją, lękami, nieśmiałością, brakiem motywacji do działania, zaburzeniami odżywiania, niską samooceną itp.). Uzyskała dodatkowe kwalifikacje wymagane do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawanie opinii i orzeczeń psychologicznych osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.